Kristýna PETŘÍČKOVÁ

Bakalářská práce

Translation of the Text Dealing with the Human Impact on the Environment

Translation of Text Dealing with the Human Impact on the Environment
Abstract:
This Bachelor´s thesis focuses on the topic of translation, particularly translation from the English to the Czech language. The Bachelor´s thesis is divided into two main parts. The theoretical part contains the basic information about translation itself, its types, and a brief description of the role of the translator. As for the practical part, it includes the translation of the chapter from the …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem překladatelství, konkrétně překladem z anglického jazyka do českého jazyka. Bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních částí. Teoretická část obsahuje základní znalosti o překladu, jeho typech a stručný popis úlohy překladatele. Praktická část zahrnuje samotný překlad kapitoly z knihy the Ecology Book: Big Ideas Simply Explained, stručný komentář s popisem …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Alice Tihelková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PETŘÍČKOVÁ, Kristýna. Translation of the Text Dealing with the Human Impact on the Environment. Plzeň, 2021. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/