Ivana Jeřichová

Bakalářská práce

Ethics and Philosophy according to H. D. Thoreau

Ethics and philosophy according to H. D. Thoreau
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na etiku a filosofii transcendentalismu podle jednoho z nejvýznamnějších členů H. D. Thoreaua. Zabývá se problematikou transcendentalismu a vysvětluje události a vlivy, které vedly k samotnému vzniku hnutí a dále vysvětluje základní transcendentální principy. V praktické části jsou tyto principy názorně ukázány na knize Walden a vysvětleny v pojetí H. D. Thoreaua, …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the ethics and philosophy of Transcendentalism according to perspective of well-known Transcendentalist H. D. Thoreau. It delas with Transcendentalist issues and principles and explains the cultural background which had led to the birth of Transcendentalism. The practical section illustrates the Transcendentalist principles presented in the book Walden from perspective …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Michal Kleprlík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jeřichová, Ivana. Ethics and Philosophy according to H. D. Thoreau. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro odbornou praxi