Pavel Zahradníček

Diplomová práce

Contract for work

Smlouva o dílo
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou právní úpravy smlouvy o dílo obsažené v nově účinném občanském zákoníku. První kapitola je zaměřena na odlišnosti mezi smlouvou o dílo, kupní smlouvou a pracovní smlouvou. Druhá kapitola zkoumá náležitosti tohoto smluvního typu (forma, označení stran, předmět smlouvy a cena za dílo). Třetí kapitola se věnuje právům a povinnostem smluvních stran (obecně, ve vztahu …více
Abstract:
This thesis deals with the analysis of the legislation of the contract for work contained in the newly effective Civil Code. The first chapter focuses on the differences between a contract for work, a contract of purchase and an employment contract. The second chapter examines the terms of this contractual type (form, names of the parties, the object of the contract and the price for work). The third …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2016
  • Vedoucí: Zbyněk Švarc
  • Oponent: Jiřina Hásová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/55280