Linda Janoušková

Bachelor's thesis

Ekonomické, prostorové a sociokulturní dopady budování velkých nákupních center

Economical, spatial and socio-cultural impacts of large shopping centers building
Abstract:
Tato bakalářská práce analyzuje ekonomické, prostorové a sociokulturní dopady výstavby velkoplošných nákupních středisek na jejich okolí. V teoretické části shrnuje současnou situaci v České republice, porovnává poznatky ze zahraničí a vykresluje možné dopady bu-dování nákupních center. V praktické části aplikuje získané výsledky na případ nákupního centra City Park Jihlava. Práce identifikuje a hodnotí …more
Abstract:
This thesis analyzes the economical, spatial and socio-cultural implications of large shop-ping centers on their surroundings. The theoretical part summarizes the current situation in the Czech Republic, compares the international findings and depicts the possible impacts of the mall development. The practical part applies the results to the case of the City Park Jihlava shopping center. It identifies …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 2. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2015
  • Supervisor: Milan Lindner
  • Reader: Vojtěch Kouba

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/47253