Miroslav HUSEK

Bachelor's thesis

Výukový modul pro předmět programování mikropočítačů : Model NiMH akumulátor

An Educational Module for the Microcontrollers Programming Course: The NiMH Accumulator Model \nl{}
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je nastudovat vlastnosti NiMH akumulátorů, jenž jsou využí-vány v každodenním životě. Tuto studii pak využít pro realizaci výukového modulu, který bude simulovat tento typ akumulátoru, jejíž základem bude mikropočítač FREESCALE, který bude na základě logických signálů simulovat nabíjení a vybíjení. Dále sestrojit pomocí vývojového kitu M68EVB908GB60, který je používán při …more
Abstract:
The aim of this work is to study the properties of NiMH batteries, that are used in everyday life. Then that study use to realize simulation of this type of battery, that will be based on FREESCALE microcomputer, that will be simulate charging and discharging on base of logical pulses. Furthermore construct by M68EVB908GB60 development kit, that is used to teach "programming of microcomputers", example …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 6. 2014
Accessible from:: 13. 6. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Petr Dostálek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HUSEK, Miroslav. Výukový modul pro předmět programování mikropočítačů : Model NiMH akumulátor. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.6.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 13. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Applied Informatics

Bachelor programme / field:
Engineering Informatics / Information and Control Technologies

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.