Bc. Monika Víchová

Diplomová práce

Souvislost mezi převažujícím typem slovních asociací a preferovaným způsobem výuky cizího jazyka

The Relation Between the Dominant Type of Word Associations and the Preferred Method of Foreign Language Learning
Anotace:
Tato práce se zabývá diagnostickým využitím výsledků testu slovních asociací. V první polovině práce je zjišťováno, zda v odpovědích osob v testu slovních asociací převažují asociace určitého typu, a to buď metaforického, nebo metonymického. Toto rozdělení vychází z teoretické koncepce lingvisty Romana Jakobsona, který předpokládá u různých mluvčích převahu jednoho ze dvou základních jazykových procesů …více
Abstract:
This study deals with word-associations and foreign language learning. In the first part of the study I compared word-association responses in Word association test, which I had created based on the data contained in the Czech National Corpus. Responses were classified as metaphorical or metonymic and this classification is based on the claim of linguist Roman Jakobson. Based on the results of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta