Jakub Korpas

Disertační práce

Neutralizace kyselých složek odpadních plynů s pomocí metalurgických odprašků

Neutralization of Acidic Components of the Pyrolysis Gases with Metallurgical Dust
Anotace:
V posledních letech rapidně narůstá množství PVC odpadu v důsledku konce životního cyklu PVC produktů s dlouhou životností, vyprodukovaných v počátcích masivního rozšíření PVC v polovině minulého století. Zároveň je v současnosti skládkováno velké množství metalurgických odprašků. Odprašky jsou charakterizovány jako nebezpečný odpad z důvodů vysokého obsahu zinku a dalších těžkých kovů. Práce je tedy …více
Abstract:
In recent years, amount of waste PVC have rapidly increased due to the end of the life cycle of long life PVC products, produced since the beginning of a massive expansion of PVC in the middle of the last century. Rather different waste material is metallurgical dust of landfilled. It is a hazardous waste due to high content of zinc and other heavy metals. The work is focused on reducing the amount …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 10. 2015
  • Vedoucí: Kamil Wichterle
  • Oponent: Michael Pohořelý, Václav Slovák, Lucie Obalová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Doktorský studijní program / obor:
Metalurgie / Chemická metalurgie

Práce na příbuzné téma