Filip Hromek

Bakalářská práce

Založení a provoz elektronického obchodu

Establishment and operation of e-commerce
Anotace:
Cílem této práce je definovat možnosti využití a založení elektronického obchodu pro konkrétní firmu. Na základě vlastního průzkumu určit potřebné funkcionality elektronického obchodu, dle funkcionalit provést komparaci dostupných technických řešení a vybrat optimální variantu s ohledem na možnosti firmy. Dále na základě analýzy dodavatelů materiálu a přepravců, doporučit společnost pro odběr materiálu …více
Abstract:
The objective of this work is to define the possibilities of use and establishment of ecommerce for a particular company. On the basis of personal survey to determine the required functionality of e-commerce, according to the functionalities compare available technical solutions and choose the optimal option with regard to business opportunities. Further analysis of the material suppliers and transporters …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2011
  • Vedoucí: Václav Stříteský
  • Oponent: Dagmar Skokanová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/24297

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management