Mgr. Kateřina Špačková

Bakalářská práce

Maturita z předmětu český jazyk. Tradiční versus státní maturita

Czech language graduation exam . Traditional graduation exam versus state graduation exam.
Anotace:
V bakalářské práci s názvem „ Maturita z předmětu český jazyk. Tradiční versus státní maturita.“ jsme se nejprve věnovali historii tradiční maturitní zkoušky. Zmapovali jsme podrobně období od založení maturitní zkoušky na středních školách v naší zemi do 90. let 20. století, tedy do doby, kdy začaly zaměstnávat laickou i odbornou veřejnost úvahy o tzv. nové státní maturitě. V další části jsme se věnovali …více
Abstract:
In the bachelor work entitled “Leaving examination in the Czech language. Traditional versus national leaving examination.” we have concentrated on the history of the traditional leaving examination. We have mapped in detail the period from the foundation of the leaving examination at grammar schools in our country until the nineties of the 20th century, thus from the period when the laic and skilled …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Karla Ondrášková, CSc.
  • Oponent: PhDr. Ivana Kolářová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta