Bc. Marcela Dvořáková

Bakalářská práce

Problematika závislostí a jejich prevence na SOU a SOŠ

Anotace:
iAnotace Dvořáková, M. PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ A JEJICH PREVENCE NA SOU. Bakalářská práce, Brno; PedMU, 2006, 54s. Bakalářská práce se zabývá nejrozšířenějšími drogami a návykovými látkami, příznaky užívání a prevencí užívání těchto látek. Rozebírá také závislostní chování gambling, anorexii a bulimii, zdravotní následky a prevenci vzniku závislostního chování. V praktické části je zpracován dotazník …více
Abstract:
Annotation Dvořáková, M. The probléme of dependancies and the prevention at Apprentice training centres. The Bachelor essay, Brno, PedMu, 2006, 54s. The Bachelor essay deals with the most widespread drugs and addictive materiál, appearances of usaje and prevention of drug taking. It also analyse dependencies behaviour gambling, anorexia and bulimy, health after-effects and the prevention of addicting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 9. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2006
  • Vedoucí: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování