Jakub Barla

Diplomová práce

Výzkum a vývoj v rozsahu českých účetních předpisů, IFRS a US GAAP a jeho dopad na účetní závěrky

Research and development in the scope of Czech accounting regulations, IFRS and US GAAP and its impact on financial statements
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou účtování a vykazování výzkumu a vývoje. V teoretické části jsou vysvětlená a srovnána způsoby a postupy vykazováni výzkumu a vývoje podle jednotlivých účetních standardů. Jedná se konkrétně o české účetní předpisy, IFRS a US GAAP standardy. V praktické části práce jsou analyzovány účetní závěrky konkrétních společností. Analýza je zaměřená na vykazování a prezentaci …více
Abstract:
The master thesis deals with the issue of accounting and reporting of research and development. The theoretical part explains and compares the methods and procedures of research and development according to different accounting systems. Described systems are Czech accounting regulations, International Financial Reporting Standards (IFRS) and US GAAP standards. The practical part of the thesis analyses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 11. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2021
  • Vedoucí: Libor Vašek
  • Oponent: Vladimír Zelenka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/84026