Bc. Michal Jadrný

Diplomová práce

Modeling and Simulation of Power Plant Components

Modeling and Simulation of Power Plant Components
Abstract:
Diplomová práce se zabývá vývojem simulačního modelu pro zařízení s úložištěm tepelné energie nacházejícího se ve městě Zittau v Německu a dále rozšířením existujícího simulačního modelu reálné elektrárny. V první části práce jsou popsány základní typy tepelných elektráren a poté je hlavní pozornost věnována úložištím tepelné energie, jejich principům, typům a příkladům jejich použití v praxi. V praktické …více
Abstract:
This diploma thesis deals with development of simulation model for the thermal energy storage facility located in Zittau, Germany, and with the extension of an existing model of real power plant. In the first section of thesis the basic types of thermal power plants are described. Then the main focus of work is given to thermal energy storages, to their principles, types and examples of use. In practical …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2015
  • Vedoucí: prof. Dr. Ing. Alexander Kratzsch

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jadrný, Michal. Modeling and Simulation of Power Plant Components. Liberec, 2015. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Technická univerzita v Liberci

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Magisterský studijní program / obor:
Electrical Engineering and Informatics / Mechatronics