Theses 

Personální management ve veřejné správě – Bc. Jana Čunátová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jana Čunátová

Diplomová práce

Personální management ve veřejné správě

Personnel management in public administration

Anotace: Personalistika, bez ohledu na to, o jakou koncepci, o jaký systém či o jakou vývojovou fázi tohoto řízení jde, je nejobecnějším označením pro tuto oblast. Termíny personální administrativa (správa), personální řízení a řízení lidských zdrojů pak označují jednotlivé vývojové fáze či koncepce personální práce a její postavení v hierarchii řízení organizace. Ve své práce uvádím jako příklady ze systému personální práce na Úřadu městské části Praha 10.

Abstract: Personnel management, regardless of the conception, system or development stage of this management, is the most general term for this area. The terms personel administration, personnel management and human resources management designate the individual development stages or conceptions of personnel work and its position in the organization management in hierarchy. At the beginring of my presented work I use my personel work at the Local Authority Prague 10 as an example.

Klíčová slova: Veřejná správa, Personální složení orgánu, Strategie, Faktor chování, Personální zajištění, Personální management, Public service, Membersip (of the Body/Organ), Strategy, Behavioural Factor, Staffing, Personnel management

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Jaroslava Kadeřábková, CSc.
  • Oponent: Ing. Jitka Pěkná

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 08:37, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz