Bc. Kristýna Jančíková

Diplomová práce

Tajnosti pařížské E. Suea a jejich stopa v české literatuře 19. století

The Mysteries of Paris by E. Sue and their Influence on the Czech Literature of 19th Century
Anotace:
Magisterská diplomová práce pojednává o díle Eugèna Suea a jeho recepci v českých zemích. Dále se zaměřuje na osobnost Karla Sabiny a jeho román Na poušti (Synové světla). Práce přináší podrobnou analýzu Sueova románu Tajnosti pařížské a srovnává s ním román Na poušti. Závěrečná kapitola práce popisuje žánrový synkretismus obou těchto děl. V práci jsou zmíněni také další čeští autoři, kteří mohli být …více
Abstract:
This master diploma thesis deals with the work of Eugène Sue and his reception in the Czech lands. The next part of the thesis focuses on the personality of Karel Sabina and his novel In the desert/Sons of light (original title: Na poušti/Synové světla). The thesis provides a comparative interpretation of Sue’s novel The Mysteries of Paris and Sabina’s novel In the desert. The end of the thesis describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Fránek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy