Bc. Lukáš Smílek

Diplomová práce

Tvorba programu 3D měřícího stroje

The Creating of Measuring Program for 3D Machine
Anotace:
Tato práce se zabývá tvorbou programu na souřadnicový měřící stroj. V teoretické části jsou popsány základními pravidla měření a konstrukcí a rozdělením souřadnicových měří-cích strojů. V praktické části je představen konkrétní stroj, na kterém bylo měření prováděno. Dále se praktická část zabývá tvorbou samotného programu, snímacích systémů a upínacího přípravku.
Abstract:
This work deals with the creation of a program for a coordinate measuring machine. The theoretical part describes basic rules of measurement and construction and distribution of coordinate measuring machines. In the practical part a specific machine is intoroduced, on which measurements were performed. The practical part also deals with a creation of the program itself, scanning systems and clamping …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Řezníček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Smílek, Lukáš. Tvorba programu 3D měřícího stroje. Zlín, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe