Mgr. Jana Pospíšilová

Diplomová práce

Žánr fantasy ve vybraných národních literaturách

Fantasy genre in selected national literatures
Anotace:
Tato magisterská diplomová práce se zabývá vznikem a vývojem žánru fantasy, jeho základními znaky a rozdělením a porovnává, jak se tento žánr vyvíjel v anglosaské a slovanské národní literatuře.
Abstract:
This thesis deals with the emergence and development of the fantasy genre, its basic characteristics and distribution, and compares how the genre developed in Anglo-Saxon and Slavic national literature.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. Mgr. Milada Franková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta