Mgr. Jana Pospíšilová

Master's thesis

Žánr fantasy ve vybraných národních literaturách

Fantasy genre in selected national literatures
Abstract:
Tato magisterská diplomová práce se zabývá vznikem a vývojem žánru fantasy, jeho základními znaky a rozdělením a porovnává, jak se tento žánr vyvíjel v anglosaské a slovanské národní literatuře.
Abstract:
This thesis deals with the emergence and development of the fantasy genre, its basic characteristics and distribution, and compares how the genre developed in Anglo-Saxon and Slavic national literature.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2011
  • Supervisor: prof. Mgr. Milada Franková, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta