Bc. Adéla Petrů

Diplomová práce

Vybrané techniky hodnocení intenzity bolesti

Selected techniques of pain intensity assessment
Anotace:
Diplomová práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část se zaměřuje na fyziologii bolesti, typy bolesti, její hodnocení. Dále na ošetřovatelský proces u klienta s bolestí a specifika bolesti ve stáří. Empirická část porovnává numerickou a vizuální analogovou škálu z hlediska srozumitelnosti, výstižnosti a osobních preferencí u všeobecných sester a klientů zdravotnických zařízení. Šetření bylo provedeno …více
Abstract:
This thesis consists of two parts. The theoretical part focuses on the physiology of pain, types of pain and its assessment, as well as the nursing process for clients with pain and characteristic of pain in old age. The empirical section compares the numerical and visual analogue scales in terms of clarity, relevancy and personal preferences of nurses and clients of health facilities. The survey was …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Jana Straková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Ošetřovatelská péče v gerontologii