Bc. Veronika ORLITOVÁ

Diplomová práce

Užití mobilních dotykových zařízení ve výuce matematiky

Using Touch Screen Mobile Devices for Teaching Mathematics
Anotace:
Diplomová práce se zabývá užitím mobilních dotykových zařízení v hodinách matematiky jak na druhém stupni základních škol či odpovídajících ročnících víceletých gymnázií, tak na středních školách a jim příslušných ročnících víceletých gymnázií. První část práce představuje mobilní dotyková zařízení včetně stručného vývoje, poté vybrané zařízení - iPad a jeho historii. Druhá kapitola popisuje jednotlivé …více
Abstract:
The diploma thesis deals with using touch screen mobile devices for teaching mathematics on both second grade of elementary schools or corresponding grades of grammar schools and high schools and also their corresponding grades of grammar schools. The first part of thesis introduces touch screen mobile devices and also briefly describes its development, then chosen device ? iPad and its history. The …více
 

Klíčová slova

Matematika tablet iPad aplikace
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2016
Zveřejnit od: 21. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Michal Vavroš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ORLITOVÁ, Veronika. Užití mobilních dotykových zařízení ve výuce matematiky. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta