Petr Novák

Diplomová práce

Experiment with rule mining from linked government data

Experiment dolování asociačních pravidel nad propojenými daty veřejné správy
Anotace:
Některé organizace veřejného sektoru a vládní orgány zveřejňují svá data jako LOD datové kostky. Vzájemně propojená povaha LOD vybízí k tomu, aby byly tyto datové kostky obohaceny o další informace dostupné z jiných zdrojů publikovaných také jako RDF. Tyto nové informace ve formě binárních vztahů obsažené v těchto znalostních grafech lze použít při těžbě asociačních pravidel nad těmito kostkami, což …více
Abstract:
Some public-sector organizations and governmental bodies are publishing their data as LOD data cubes. The interlinked nature of LOD encourages the published data cubes to be enriched with additional information available from other sources published as RDF as well. This new information in the form of binary relationships contained in these knowledge graphs can be used when mining association rules …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2021
  • Vedoucí: Vojtěch Svátek
  • Oponent: Tomáš Kliegr

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/84443