Theses 

Framework RichFaces – Barbora Kořistková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie

Barbora Kořistková

Diplomová práce

Framework RichFaces

The RichFaces Framework

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá důkladnou analýzou a ohodnocením komponentového frameworku JBoss Richfaces s ohledem na jeho konkrétní silné a slabé stránky. Framework je zkoumán jak z teoretického, tak z praktického hlediska. Mimo to je podroben komparativní analýze, která vztahuje jeho vlastnosti k ostatním produktům podobného zaměření, které se na trhu vyskytují. Kromě teoretického pozadí problému a detailního objasnění problematiky zahrnuje práce také praktickou část, která se skládá z plnohodnotné referenční aplikace s fragmenty komentovaného kódu a důkladného vysvětlení praktického využití frameworku.

Abstract: The thesis is concerned with an in-depth analysis and evaluation of the JBoss RichFaces component framework with regards to its particular strengths and weaknesses. The framework is examined both from the theoretical and practical point of view and also subjected to comparative analysis with other similar products on the market. Apart from the theoretical background and profound subject explanation, the practical part of the thesis offers a full-fledged referential application with fragments of commented code and thorough exploration of the framework's professional usage.

Klíčová slova: JavaServer Faces, Komponentový framework, vývoj webových aplikací

Keywords: Component framework, Web Application Development, JavaServer Faces

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2014
  • Vedoucí: Jarmila Pavlíčková
  • Oponent: Jana Válková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/40896


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 2. 2019 19:55, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz