Tomáš Kumsta

Bachelor's thesis

Implementace Google Tag Manageru

Implementation of Google Tag Manager
Anotácia:
Cílem práce je vysvětlit důvody pro používání Tag Management systémů na webových stránkách. V rámci práce jsou tyto nástroje srovnány na základě výhod a nevýhod jejich funkcionality a použitelnosti. Na základě tohoto srovnání budou nalezeny důvody popularity nástroje Google Tag Manager a ukázána jeho reálná implementace. Jeho praktické využití tkví v nasazování a správě různých měřících, remarketingových …viac
Abstract:
The aim of this thesis is to explain advantages of using Tag Management systems on webpages. This thesis compares different systems and advantages and disadvantages of their functionality and usability. Based on this comparison reasons for popularity of Google Tag Manager are found and its implementation is shown. It is used in praxis to implement different tracking, remarketing and other codes, which …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 2. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2015
  • Vedúci: Jiří Hradil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/45914