BcA. Daniela Boková

Bakalářská práce

Moc/ne-moc

Power/illnes
Anotace:
Tento scénář zachycuje hranice ve vztazích – kam až je člověk schopen zajít kvůli lásce. Kam se může posunout jeho sebeúcta a kam jeho lidskost vůbec. Jak je člověk ochoten nebo nucen měnit své hodnoty a kam až ho to může dostat.
Abstract:
The skript shows us boundaries in relationships – how far is someone able to get for love. How love can change person in matter of self repect and humanity and also how someone can or have to change his values and where all this could lead.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: MgA. Pavel Gotthard, Ph.D.
  • Oponent: doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/tseta/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Dramatická umění / Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika