Bc. Nataša Hubatková

Diplomová práce

Politická kultura a sociální klima společnosti

Political culture and social climate of the society
Anotace:
Práce se zabývá aktuálním tématem politické kultury ve vztahu k sociálnímu klimatu společnosti. Vzhledem k obsáhlosti tématu bylo zvoleno užší zaměření na politiku komunální, které je věnována jedna z kapitol teoretické části. Teoretická část dále obsahuje vysvětlení pojmu politická kultura pohledem různých autorů, zabývá se stavem současné politické kultury v ČR, otázkami etiky, morálky a demokracie …více
Abstract:
My thesis is dealing with an actual topic of political culture relating to social climate of our society. Due to the extensiveness of that topic I chose the closer focus on the municipal politics. One of the chapters in the theoretical part of my thesis is dealt with that. Theoretical part is including explanation of the concept of the political culture from the different authors points of view, it …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2015
Zveřejnit od: 27. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hubatková, Nataša. Politická kultura a sociální klima společnosti. Brno, 2015. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.3.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 3. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe