Bc. Nataša Hubatková

Master's thesis

Politická kultura a sociální klima společnosti

Political culture and social climate of the society
Abstract:
Práce se zabývá aktuálním tématem politické kultury ve vztahu k sociálnímu klimatu společnosti. Vzhledem k obsáhlosti tématu bylo zvoleno užší zaměření na politiku komunální, které je věnována jedna z kapitol teoretické části. Teoretická část dále obsahuje vysvětlení pojmu politická kultura pohledem různých autorů, zabývá se stavem současné politické kultury v ČR, otázkami etiky, morálky a demokracie …more
Abstract:
My thesis is dealing with an actual topic of political culture relating to social climate of our society. Due to the extensiveness of that topic I chose the closer focus on the municipal politics. One of the chapters in the theoretical part of my thesis is dealt with that. Theoretical part is including explanation of the concept of the political culture from the different authors points of view, it …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 3. 2015
Accessible from:: 27. 3. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Hubatková, Nataša. Politická kultura a sociální klima společnosti. Brno, 2015. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.3.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 27. 3. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe