RNDr. Adam Rambousek, Ph.D.

Disertační práce

Creation and Management of Structured Language Resources

Creation and Management of Structured Language Resources
Anotace:
V uplynulých čtyřiceti letech se zpracování textu pomocí počítačů rozvinulo z dokumentů o několika tisících slovech do elektronických databází s miliardami slov. Mimo jiné z tohoto důvodu jsou velmi důležité efektivní systémy pro shromažďování, ukládání, editaci, zpřístupnění a zpracování různých informací o jazycích. Jazykové a znalostní zdroje (např. ontologie, sémantické sítě nebo slovníky) slouží …více
Abstract:
In the past forty years, text processing by computer has developed from documents of a few thousand words to electronic databases of several billion words. For this reason among others, an effective system for compiling, storing, editing, accessing, and processing many different sorts of information about the language is of great practical importance. Knowledge and language resources (e.g. ontologies …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr., Assoc. Prof. German Rigau Claramunt

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Informatika (čtyřleté) / Počítačové systémy a technologie

Práce na příbuzné téma