Petra MAISELOVÁ

Bakalářská práce

Výtvarný prožitek a zážitek dětí v mateřské škole

Art Experience and enjoyment of the children from the kindergarten.
Anotace:
Cíl bakalářské práce je přiblížit učitelkám v mateřské škole artefiletický pří-stup prostřednictvím výtvarného prožitku a zážitku předškolních dětí. Bakalářská práce je složena ze dvou částí. První část je teoretická, zde je vysvětlená artefile-tika, jelikož úzce souvisí s prožitkem a zážitkem, a dále dětský výtvarný projev. Druhá část je praktická, která se dělí na projekt a přípravu, které jsou vyzkoušeny …více
Abstract:
Aim of this thesis is to bring teachers in kindergarten to the "artefiletic" access by visual experience of preschool children. Bachelor work consists of two parts. First part is theore-tical = here is an explanation of aftefiletic because it is closely related to the experience. Furthermore, it is children's art expression. The second part is practical. It is divided into project and preparation. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2010
  • Vedoucí: Mgr. ak.soch. Ivonne Chládková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAISELOVÁ, Petra. Výtvarný prožitek a zážitek dětí v mateřské škole. Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 20. 04. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy