Petra MAISELOVÁ

Bachelor's thesis

Výtvarný prožitek a zážitek dětí v mateřské škole

Art Experience and enjoyment of the children from the kindergarten.
Abstract:
Cíl bakalářské práce je přiblížit učitelkám v mateřské škole artefiletický pří-stup prostřednictvím výtvarného prožitku a zážitku předškolních dětí. Bakalářská práce je složena ze dvou částí. První část je teoretická, zde je vysvětlená artefile-tika, jelikož úzce souvisí s prožitkem a zážitkem, a dále dětský výtvarný projev. Druhá část je praktická, která se dělí na projekt a přípravu, které jsou vyzkoušeny …more
Abstract:
Aim of this thesis is to bring teachers in kindergarten to the "artefiletic" access by visual experience of preschool children. Bachelor work consists of two parts. First part is theore-tical = here is an explanation of aftefiletic because it is closely related to the experience. Furthermore, it is children's art expression. The second part is practical. It is divided into project and preparation. …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2010
  • Supervisor: Mgr. ak.soch. Ivonne Chládková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MAISELOVÁ, Petra. Výtvarný prožitek a zážitek dětí v mateřské škole. Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 20. 04. 2010

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta