Kateřina GREIFOVÁ

Bachelor's thesis

Práce ve zdravotnictví - problematika nemocí z povolání v Plzeňském a Karlovarském kraji

Work in public health - issues of occupational diseases in Pilsen region and Karlovy Vary region
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku nemocí z povolání ve zdravotnictví a je členěna na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je členěna na dvě hlavní kapitoly. První obsáhlejší kapitola seznamuje čtenáře s charakteristikou nemocí z povolání, platným seznamem nemocí z povolání a rizikovými faktory vyskytujícími se v pracovním prostředí a ve zdravotnictví. Druhá kapitola je soustředěna …more
Abstract:
This bachelor thesis is focused on issues of the occupational diseases in public health and is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part is divided into two main chapters. The first chapter is more descriptive and familiarizes readers with the characteristic of the occupational diseases, valid list of the occupational disseases, and risk faktors which occur in working …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 5. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

GREIFOVÁ, Kateřina. Práce ve zdravotnictví - problematika nemocí z povolání v Plzeňském a Karlovarském kraji. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/