Mgr. Bc. Jakub Melichar

Bakalářská práce

Analýza a návrh informačního systému pro krizový management

Analysis and design information system for crisis management
Anotace:
V této práci se zabýváme platnou legislativou upravující oblasti krizového řízení a informačních systémů veřejné správy a samosprávy. Dále provádíme analýzu současného stavu podpory informovanosti a navrhujeme optimální řešení za použití moderních inforačních a komunikačních technologií. Výstupem práce je funkční mobilní aplikace poskytující navržené služby.
Abstract:
The thesis deals with current legislation that adapts fields of crisis management and those of information systems of public administration and self-government. Further on the analysis of current state of the awareness support is carried out and an optimal solution with the use of modern information and communication technologies is designed. The output of the thesis is a fully-functional mobile-platform …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2012
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
  • Oponent: RNDr. Martin Komenda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky