Mgr. Martina Dvořáková

Bakalářská práce

Neverbální komunikace učitele při uplatňování moci ve školní třídě

Non-verbal communication of the teacher while inplementing power in the class
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem neverbální komunikace učitele na 2. stupni základní školy. Cílem je zjistit, jak souvisí neverbální komunikace s uplatňováním moci ve vyučování. Teoretická část se zabývá vymezením termínů komunikace a pedagogická komunikace a jejich specifiky. Dále je zde objasněn termín moc a mocenské konstelace. Empirická část zkoumá uplatňování moci ve školní třídě pomocí neverbální …více
Abstract:
My diploma thesis deals with the topic non-verbal communication of the second grade teachers at primary school. The aim si to find out what the relation of non-verbal communication with exercising power over the pupils during lessons is. The theoretical part deals with definition of terms of communication and pedagogical communication with its specifications. Further, I clarify the term power and constellation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Michaela Halfar

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta