Theses 

Proměna přístupu švédských vlád k přistěhovalectví mezi lety 1998 - 2012 – Mgr. Tomáš Charouz

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Tomáš Charouz

Bakalářská práce

Proměna přístupu švédských vlád k přistěhovalectví mezi lety 1998 - 2012

Transformation of the Swedish government approach towards immigration policy in the period of 1998 - 2012

Anotace: Bakalářská práce se věnuje proměně přístupu švédských vlád k přistěhovalectví mezi lety 1998 - 2012. Konkrétně jsou zkoumána dvě období vlády Sociální demokracie a dvě volební období vlády středo-pravicových stran. Pro práci je významný jejich tradičně odlišný názor na přistěhovalectví a vliv sociálních partnerů v rámci korporativismu. Důležitým je taktéž rok 2006, kdy středo-pravicové strany získaly možnost sestavit vládu. Na základě rozboru indikátorů vládní prohlášení, vládní dokumenty, přijaté zákony a vazba zaměstnaneckých unií na vládu je zkoumáno, zda se po roce 2006 proměnil přístup švédské vlády k přistěhovalectví. Získané poznatky jsou shrnuty v závěru.

Abstract: This thesis deals with the transformation of the Swedish government's approach to immigration policy between 1998 and 2012. To be exact, this thesis examines the two electoral periods of the Social Democrats and the two electoral periods of the centre-right parties. Important to the thesis is the parties' traditionally different attitudes towards immigration and the influence of social partners within corporatism. The year 2006 in which the centre-right parties took office is also important. On the basis of an analysis of the following indicators: statements of government policy, government documents, adopted laws and the binding of social partners, this thesis examines if there has been a change in the government's approach to immigration since the year 2006 with results discussed in a concluding section of the paper.

Klíčová slova: Přistěhovalectví / immigration, přistěhovalecká politika / immigration policy, vláda / government, Sociální demokracie / Social Democrats, středo-pravicové strany / centre-right parties, proměna / change, sociální partneři / social partners

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Michaela Strapáčová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 07:24, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz