Mgr. Hana Smištíková

Bakalářská práce

Archetypal Features in Australian Cinema: Representation of Aborigines

Archetypal Features in Australian Cinema: Representation of Aborigines
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá zobrazováním australských domorodých obyvatel v australské kinematografii. Analýza jejich vyobrazení je založena na archetypech a tématech, které se objevují ve vybraných filmech. Práce se soustředí se na vývoj, kterým toto zobrazování prošlo, a rozdíly, které jsou mezi filmy natočenými před „Mabo rozhodnutím“ a „omluvami za ukradenou generaci“ a těmi novějšími. Vybranými …více
Abstract:
The thesis deals with depiction of Aborigines in Australian cinematography. The analysis of their portrayal is based on archetypal features and pervading topic occurring in selected films. The aim is to concentrate on the development of such a depiction and the differences that are between films made before “Mabo decision” and “apologies for stolen generation” and the newer ones. Films chosen are The …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Jitka Vlčková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Iuliia Ievstignieieva

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura