Rostislav MALÝ

Bakalářská práce

Transatlantické vztahy a vyjednávání o obchodu a investicích mezi EU a USA

Transatlantic relationship and the negotiation of trade and investment between the EU and the USA
Anotace:
Jeden z nejdůležitějších obchodních partnerů pro Evropskou unii jsou Spojené státy americké. V práci budu analyzovat transatlantickou dimenzi vnějších obchodních vztahů mezi EU a USA a poukáži na jejich vzájemnou ekonomickou spolupráci. Stručněji se zaměřím na motivy spolupráce každého z nich od konce druhé světové války. Dále se již budu podrobněji zabývat partnerskou situací a obchodními vztahy mezi …více
Abstract:
One of the most important business partners of the European Union (EU) are United States of America (USA). Bachelor thesis is analyzing transatlantic dimension of external commercial trade relations between the EU and the USA and highlights their mutual economic cooperation. Thesis briefly focuses on motives of cooperation of each the commonwealth since the end of the World War II. Then it deals in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Petr Jurek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MALÝ, Rostislav. Transatlantické vztahy a vyjednávání o obchodu a investicích mezi EU a USA. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/