Vilém Plaček

Diplomová práce

Teorie her a racionalita rozhodovatele

Game theory and rational decision-maker
Anotace:
Pohled na racionální volbu v souvislosti s ultimátní hrou. Zapojení pohledu behaviorální ekonomie do pochopení principů rozhodování. V této práci prozkoumám vlivné faktory pomocí více jednoduchých her. Samotné hry budou: ultimátum, diktátor a modifikace těchto her, jejich provedení bude formou dotazníku. Následovat bude analýza, která by měla blíže určit jednotlivé hnací síly rozhodování a dopad rozdílných …více
Abstract:
View of rational choice in coherence with ultimatum game. Rational choice theory adjusted by joining behavioral economics to better comprehend decision-making processes. In this thesis I focus on researching strong influences using multiple simple games. Namely: ultimatum game, dictator game and modifications of previous. They will be carried out by online questionnaire. Next step will be analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 2. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Martin Dlouhý
  • Oponent: Jana Sekničková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70190

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum