Bc. Michaela Škvorová

Bakalářská práce

Česko-německý fond budoucnosti

Czech-German Fund For The Future
Anotace:
Česko-německý fond budoucnosti tvoří jednu z tváří podpory bilaterální spolupráce mezi obyvateli České republiky a Spolkové republiky Německo v nejrůznějších oblastech lidské koexistence a na nejrůznějších úrovních, ale hlavně na poli vzájemného lidského pochopení. Dialog mezi Němci a Čechy je dnes na velmi dobré úrovni, i když řešení otázek z minulosti není vždy jednoduché. Soužití obou národů v srdci …více
Abstract:
Czech-German Fund for the Future is one of the face support bilateral cooperation between the Czech Republic and Federal Republic of Germany in the various fields of human coexistence, and at various levels, but mainly in the field of human understanding. The dialogue between Germans and Czechs are now at a very good level, even when addressing the issues of the past is not always easy. Coexistence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Rudolf F. Heidu

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní