Štěpán Oberreiter

Diplomová práce

Analýza CSR aktivit firem pravidelně se angažujících v konceptu CSR v ČR

Analysis of CSR activities of companies regulary involved in CSR concept in CZ
Anotace:
Cílem této práce je objasnit pravý důvod angažovanosti firem v konceptu CSR (společenská odpovědnost firem). Teoretická část představuje hlavní rysy tohoto konceptu, jeho historický vývoj a současné chápání ve světě a zvláště pak v České republice. Větší pozornost je zde věnována měření CSR aktivit a reportingu. Pomocí metodiky Standard Odpovědná Firma a jejím využití pro sestavování žebříčku TOP Firemní …více
Abstract:
The aim of this paper is to find real reason why companies in the czech market engage in CSR (corporate social responsibility). Theoretical part explains main features of CSR concept, its historical development and current understanding in the world and mainly in the Czech Republic. In this part is higher focus on measuring and reporting of CSR activities. According to the Standart Odpovědná Firma …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 10. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2011
  • Vedoucí: Marcela Zamazalová
  • Oponent: Monika Granju

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/28677

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management