Bc. Kamila Poláková

Bakalářská práce

Special Relationship? Vývoj jaderného partnerství USA a Velké Británie v průběhu 40. - 60. let

Special Relationship? Development of the nuclear partnership between the US and the United Kingdom in the 40s - 60s
Anotace:
Termín „Special Relationship“ označuje unikátní bilaterální vztah mezi Spojenými státy americkými a Velkou Británií. Jedním z jeho základních pilířů se stala již v průběhu druhé světové války úzká spolupráce obou zemí v oblasti rozvoje jaderného programu, která přetrvávala i během studené války. Hlavním cílem bakalářské práce je nastínit vývoj americko-britského nukleárního partnerství od samotného …více
Abstract:
Term “Special Relationship“ refers to unique bilateral relationship between the United States of America and Great Britain. The cooperation in the field of nuclear program established during the World War II had become one of most important part of the relationship and it remained in existence during the whole Cold War era. The main aim of the bachelor’s thesis is to describe development of the U.S …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Petr Vilímek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy

Práce na příbuzné téma