Bc. Tereza Fialová

Diplomová práce

Komparace aerobních aktivit ve fitness centrech

The Comparison of Aerobic Activities in Fitness Centres
Anotace:
Diplomová práce obsahuje analýzu nabídky typických zástupců hlavních kategorií brněnských fitness center. Na základě komparativní analýzy byla jednotlivá centra a jejich nabídka porovnány a bylo zjištěno, kolik sportovních aktivit týdně jednotlivá fitness centra nabízí a jaký podíl z nich jsou aerobní aktivity. Dále jaký druh aerobních aktivit v centrech převažuje a jestli nabízí nějaké ojedinělé druhy …více
Abstract:
This diploma thesis deals with an analysis of typical representatives within Brno fitness field. A comparative analysis was used to classify individual fitness centers based on offered services and I found out how many sport activities individual fitness centers offer weekly and what part of them are aerobic activities. Then what type of aerobic activities are mostly offered and if the fitness centers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Radka Střeštíková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Alena Pokorná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií