Petra Poulová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Opravné prostředky a opravné systémy v OSŘ

Anotace:
Tato práce se zaměřuje na úpravu opravných prostředků v rámci civilního práva procesního. Upozorňuje na vybrané problémy současné úpravy a následně přináší novou právní úpravu de lega ferenda. Stručně se práce věnuje i zahraniční úpravě, aby pojetí této problematiky bylo co nejkomplexnější.
Abstract:
This thesis is focused on remedies within civil procedural law. It emphasizes certain issues in current legislation and subsequently outlines the suggestions of new legislative acts. Finally, it briefly discusses foreign legislation to ensure that the complex topic of this paper is properly addressed.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným