Tereza Skřivánková

Diplomová práce

Analýza spotřebitelského chování na trhu parfémů

Consumer Behaviour Analysis on the Perfume Market
Anotace:
Tématem této diplomové práce je analýza spotřebitelského chování na trhu parfémů. Cílem této diplomové práce bylo popsat spotřebitelské chování na trhu parfémů a zjistit, jaké faktory ovlivňují zákazníky při nákupu parfémů, jaké atributy jsou pro ně při výběru nejdůležitější, z jakého důvodu parfémy používají a nakupují a jak vypadá jejich rozhodovací proces. Primární sběr dat byl proveden metodou …více
Abstract:
The theme of the thesis is the consumer behavior analysis on the perfume market. The aim of the thesis was to describe the consumer behavior on the perfume market and discover which factors influence the consumers buying behavior, which attributes are the most important for the selection process, the reason they use and buy perfumes and the decision making process. The primary data collection was carried …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2015
  • Vedoucí: Petra Krbová
  • Oponent: Petra Halíková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing a obchod