Bc. Monika Volfová

Master's thesis

Informovanost žáků druhého stupně základních škol o rizicích nechráněného pohlavního styku

The Knowledge of Lower Secondary Schools Students of the Risks of Unsafe Sexual Intercourse
Abstract:
Diplomová práce „Informovanost ţáků druhého stupně základních škol o rizicích nechráněného pohlavního styku“se v teoretické části věnuje Rámcovému vzdělávacímu programu a v jeho souvislosti zařazení sexuální výchovy a vzdělávacího obsahu týkající se problematiky nechráněného pohlavního styku na druhém stupni základní školy. Dále shrnuje obecné informace o antikoncepčních metodách a pohlavně přenosných …more
Abstract:
This Diploma Thesis "The Knowledge of Lower Secondary Schools Students of the Risks of Unsafe Sexual Intercourse" with a section devoted to theoretical Framework Educational Curriculum is being put in its context of Sexual Education and education-related content issues of unprotected sex for at the lower level of secondary schools. The Thesis summarizes general information about contraceptive methods …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 12. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 2. 2013
  • Supervisor: Mgr. Radim Slaný
  • Reader: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta