Bc. Michal SOUKUP

Diplomová práce

Výkonový měnič pro aplikace s asynchronním motorem do výkonu 2,5 kW

The Power Converter for Applications with Asynchronous Motor with a Output Power up to 2.5kW
Anotace:
Předkládaná diplomová práce je zaměřena na návrh a konstrukci výkonového měniče pro asynchronní motor s výkonem 1,1 kW. Tento motor pohání stojaté leštící zařízení kovů. V první části se práce zabývá popisem výkonových měničů a výkonových polovodičových součástek. Dále je práce zaměřena na návrh obvodového schéma a výběr součástek. V poslední části se práce zabývá popisem a aplikací řízení motoru.
Abstract:
This diploma thesis is focused on the design and construction of a power converter for anasynchronous motor with a powerof 1.1 kW. This motor drives a standing metal polishing plant. The first part deals with the description of power transducers and power semiconductor components. Furthermore, the work is focused on the design of circuit diagram and selection of components. In the last part the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Štěpánek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SOUKUP, Michal. Výkonový měnič pro aplikace s asynchronním motorem do výkonu 2,5 kW . Plzeň, 2018. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/