Mgr. Jiří Platovský

Diplomová práce

Právo a kybernetická bezpečnost České republiky

Law and Cybersecurity of the Czech Republic
Anotace:
Narůstající závislost nejen soukromých subjektů, ale též orgánů veřejné moci na informačních technologiích staví do popředí naléhavou otázku zabezpečení fyzické informační infrastruktury a uložených, často velmi citlivých dat. Práce analyzuje pojem kybernetické bezpečnosti jak z hlediska technického (aktuálních hrozeb a možností zabezpečení), tak z hlediska právního, přičemž důraz je kladen na připravovaný …více
Abstract:
Law and Cybersecurity of the Czech Republic (Master Thesis) addresses an urging question of security of IT infrastructure and (in some cases very sensitive) data stored in the Czech Republic, given the rising dependence of both private and public entities on IT resources and tools. The thesis analyzes the term „cybersecurity“ from both technical (current threats and countermeasures available) and legal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Václav Stupka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta