Bc. Petra Ježková

Diplomová práce

Finská literatura fantasy: problémy mládeže zobrazené v městské fantasy mladých finských autorek

Finnish Fantasy Literature: Problems of Young Adults Depicted in the Urban Fantasy by Young Finnish Female Autors
Anotace:
Tato práce pojednává o finské městské fantasy literatuře pro mládež. Jejím cílem je představit současné mladé finské autorky a jejich díla městské fantasy, se zaměřením na problémy dospívajících, které jsou v dílech zobrazeny. Součástí práce je také pojednání o problematice definování fantastické literatury nejen ve finském prostředí.
Abstract:
This thesis deals with the Finnish urban fantasy for young adults. Its aim is to present young contemporary Finnish female autors and their work of urban fantasy, with a focus on problems of young adults depicted in these books. The thesis also discuss the issue of defining fantasy in the Finnish context.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Michal Kovář, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D., PhDr. Markéta Hejkalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta