Bc. Petra Ježková

Master's thesis

Finská literatura fantasy: problémy mládeže zobrazené v městské fantasy mladých finských autorek

Finnish Fantasy Literature: Problems of Young Adults Depicted in the Urban Fantasy by Young Finnish Female Autors
Abstract:
Tato práce pojednává o finské městské fantasy literatuře pro mládež. Jejím cílem je představit současné mladé finské autorky a jejich díla městské fantasy, se zaměřením na problémy dospívajících, které jsou v dílech zobrazeny. Součástí práce je také pojednání o problematice definování fantastické literatury nejen ve finském prostředí.
Abstract:
This thesis deals with the Finnish urban fantasy for young adults. Its aim is to present young contemporary Finnish female autors and their work of urban fantasy, with a focus on problems of young adults depicted in these books. The thesis also discuss the issue of defining fantasy in the Finnish context.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Michal Kovář, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D., PhDr. Markéta Hejkalová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta