Mgr. Michaela Gagová

Bakalářská práce

Internetový a samoobslužný prodej - nový fenomén v oboru optika a optometrie, výhody a rizika pro klienta

Internet sales and self-service - a new phenomenon in the field of optics and optometry, benefits and risks for the client
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá výhodami a nevýhodami, se kterými se může klient setkat při nákupu optických pomůcek přes internet. Její první část je věnována všeobecné charakteristice internetového a kamenného obchodu. Dále jsou v ní zmíněny i hlavní výhody a nevýhody těchto dvou typů obchodů. Další část se již týká obchodů, které se věnují prodeji optických pomůcek. Jsou v ní popsány postupy korekce …více
Abstract:
This thesis deals with the advantages and disadvantages with which the client may encounter when buying optical devices over the internet. The first part is devoted to general characteristics of the Internet and stone shop. Furthermore, it also mentions the main advantages and disadvantages of these two types of stores. The second part is concerned with shops dedicated to selling optical aids. It describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Petr Veselý, DiS.
  • Oponent: Mgr. Pavel Kříž, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta