Bc. et Bc. Marie Pučálková

Bakalářská práce

Pivovarnictví 2.poloviny 19.století a počátku 20.století na příkladu Rolnického akciového pivovaru se sladovnou v Litovli

Brewing industry in a second half of the 19.century and at the beginning of 20.century for instance Farming stock brewery with malt-house in Litovel
Anotace:
Bakalářská diplomová práce se zabývá vývojem a historií pivovarnictví ve druhé polovině 19. století a na počátku 20. století. Práce se snaží vykreslit historii tohoto odvětví a výroby piva. Jako příklad nám posloužil Rolnický akciový pivovar se sladovnou v Litovli. Hlavním zdrojem informací o jeho vývoji byly prameny uložené v olomoucké pobočce zemského archivu v Opavě.
Abstract:
This bachelor’s thesis focusses on the development and history of brewing industry in the second half of the 19th and the beginning of the 20th century. The essay attempts to illustrate the history of the industry as well as the history of beer production methods. The shareholder's brewery of Rolnice is used as an example. The main source of information were documents from Olomouc brach of the regional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 8. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2010
  • Vedoucí: prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Historie