Bc. Tomáš Rachůnek

Diplomová práce

Dynamické zobecněné lineární modely

Dynamic generalized linear models
Anotace:
V diplomové práci jsem zaměřil svou pozornost na zobecněné lineární modely, které umožňují modelovat data s normálním, Poissonovým, binomickým nebo gamma rozdělením. Nejprve popisuji klasický dynamický lineární model, který popisuje, jak se dynamické parametry mění v průběhu času. Dále je klasický dynamický lineární model rozšířen na třídu modelů, u kterých se předpokládá, že rozdělení je exponenciálního …více
Abstract:
This diploma thesis is concentrated on generalized linear model, which enable us to model data following a Normal, Poisson, binomial, or gamma distribution. In the first part I have described the general dynamic linear model, which is a parametric model with dynamic parameters, which describes how the dynamic parametres change over time. In the second part, the general dynamic linear model is extended …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2008
  • Vedoucí: RNDr. Marie Forbelská, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Marie Budíková, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta