Bc. Jitka Černá

Bakalářská práce

Právní úprava obchodních společností podle zákona o obchodních korporacích se zaměřením na akciové společnosti

Legal regulation of commercial companies under the Law on Business Corporations, focusing on the joint-stock companies
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je právní úprava obchodních společností se zaměřením na akciovou společnost od 1. ledna 2014. Analýzou a komparací se zaměřuji na zhodnocení, jaké změny právní úprava přináší pro regulaci obchodních společností, zda se zjednoduší výkon soukromého práva. U jednotlivých okruhů snaha o hodnocení a definování případných komplikací. V úvodu se věnuji důvodu výběru tématu …více
Abstract:
The subject of bachelor´s thesis is the law legislation of commercial companies with a focus on join-stock company from 1st January 2014. Analysis and comparison aims to evaluate what changes the legislation brings in the regulation of the business companies and that in this area will facilitate the exercise of private rights. For each circuit I try to define the evaluation and possible complications …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Petr Čechák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. David Hozman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Právo v podnikání